İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda bireysel bilinci ve katılımı teşvik edecek eğitim konseptini oluşturmak ve en etkin biçimde uygulamak,

Yasal gereklere uyum içerisinde çalışmak,

İSG açısından oluşabilecek risklere karşı önceden tedbir almak ve bu riskleri ortadan kaldırmak için çalışanlar ile yönetim arasında gerekli iletişim kanallarını kurmak ve bu kanalları sürekli açık tutmak,

Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak,

Çalışanların periyodik sağlık kontrollerini yaparak hastalıkların önlenmesini sağlamak,

Katılımcı bir anlayışla yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için, yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi sürekli güncelleyerek; İSG performansında sürekli iyileşmeyi sağlamak,

Faaliyetlerimiz esnasında İSG açısından risk teşkil eden durumları analiz ederek, riskleri minimize etmek, çalışanlarımıza, emniyetli ortamlar sağlayarak “Sıfır Kaza” hedefine ulaşmak.
Dünyada Bostik
Bostik Türkiye
Misyonumuz
Vizyonumuz
Kalite Politikamız
Çevre Politikamız
İSG Politikamız